2021 november Alba Records publicerade en CD-skiva med alla pianoverk komponerade av Armas Järnefelt. Skivan innehåller några pianoarrangemang av andra på Järnefelts solosånger, samt  Järnefelts egna fyrhändiga arrangemang på orkesterstycken: Preludi och Lapsuuden ajoilta. För övrigt innehåller skivan tre små kompositioner av Järnefelts dotter Eva Järnefelt.

ABCD 506 cover scaled

2021 april, Fennica Gehrman Oy publicerade orkestermaterialet av musiken till barnpjäsen "Miranda". Arrangemanget till en orkesterserie har Luukas Hiltunen gjort.
"Läs instruktioner för att hyra orkestermaterial här"

Miranda Suite kansi

2021 mars, Fennica Gehrman Oy publicerade arrangemanget för blåsorkester av Armas Järnefelts komposition ”Juhla-alkusoitto” (Festouverture), som var komponerad till Nationalteaterns invigning 1902.
Köp här!

2901403

2019 december, Fennica Gehrman Oy publicerade partituren till Armas Järnefelts komposition "Juhla-alkusoittoFestouverture för National Teaterns invigning 1902.
Köp här!

2576492

2019 oktober, Fennica Gehrman Oy publicerade en transkription av Sveriges Radios inspelning avBerceuse" för ett piano trio, som var Järnefelts egen arrangemang.
Köp här!

Berceuse trio kansi

2019 juni, Tactus Oy publicerade Armas Järnefelts arrangemang till ett orkesterstyck med namnet "Forsfärden" som hyrmaterial, av stumfilmens "Sången om den eldröda blomman" forsfärdsscenens musik.
Hyr här: info(at)tactus.fi eller tel: +358 400 253273

tulipunakukka2

 2019 maj,    Fennica Gehrman Oy publicerade nothäftet av Josef Kaartinens arrangemang för saxofon och piano av "Berceuse"
Köp här!

 Järnefelt Kaartinensov Berceuse SAX

2019 maj, Fennica Gehrman Oy publicerade partituren och librettot till sagopjäsen "Miranda" som baserar sig på Z. Topelius sagodikt med samma namn.
Köp här!

Miranda kansi

2019 april, Sulasol publicerade ett häfte av Armas Järnefelts sånger för blandadkör.
Köp här!

Järnefelt Sekakuorolaulut kansi

2019 januari, Ondine Oy släppte ut ett soundtrac  (2CD) ur filmmusiken till stumfilmen "Sången om den eldröda blomman" (den  2017 digitaliserade versionen) inspelad av Gävle Symfoniorkester under ledning  av Jaakko Kuusisto.
Köp här!

Soundtrack Laulu tulipunaisesta kukasta

2018 december, Fennica Gehrman Oy publicerade på nytt verket Romanze, för violin och piano, eftersom det ursprungliga förlaget Georg Plothow, Berlin,  lagt ner sin verksamhet.
Köp här!

Romanze kansi

2018 maj, Tactus Oy publicerade orkestermaterialet som hyrmaterial av musiken till hela filmen Sången om den eldröda blomman.
Hyr här: info(at)tactus.fi eller tel: +358 400 253273

Laulu tulipunaisesta kukasta

2017, Viborgs Sångarbröder publicerade i samband med deras 120 års festigheter en CD-skiva innehållande 15 stycken manskörssånger och
däribland tre stycken Järnefelts verk: "Vill du komma med mig", "Sirkka" (Syrsan) och "Pois meni merehen päivä" (Hän sjönk i havet)
Köp här!

Laulun sanoma levyn kansi WEB

2017 den 16 januari publicerades violinisten Jaso Sasaki´s och pianisten Marko Hilpo´s
CD-skiva: "Suomalaisen viulumusiikin klassikoita" ( Finsk violinmusikens klassiker)
Skivan innehåller tre av Armas Järnefelts verk: "Berceuse", "Romans" och "Svit F-dur".
Av dessa är "Romans" och "Svit F-dur" komponerade 1891 - 1892 och har inte tidigare inspelats på en skiva.
Utöver Järnefelts verk finns på skivan verk av Toivo Kuula och Jean Sibelius.
Köp här!

LEVYKANSI Jaso Sasaki 

2016 Utgavs en box omfattande 10 CD-skivor, innehållande samtliga idag kända inspelningar där Järnefelt dirigerar eller själv spelar. Inspelningarna i denna heltäckande kollektion är samlade, restaurerade och editerade av den omvittnat kunnige svensken Carl-Gunnar Åhlén.
Köp här!

FD Carl-Gunnar Åhlén skrev  en väldigt ingående essä om inspelningarna.
Läs här.

Recensioner:
Huvudstadsbladet, 21.12. 2016, skriven av Mats Liljeroos här.

Association for Recorded Sound Collections Journal 3.7.2017, skriven av Al Schlachtmeyer här.

89c3af27d99345a48e97d2401f9d6c69

2015 Publicerades en svenskspråkig version av Järnefelts biografi: ”Armas Järnefelt kompositör och kapellmästare i Finland och i Sverige”, Atlantis-KMA-SLS, översatt och redigerad av Lasse Zilliacus.
Köp här!

Kirja saveltaja ja kapellimestari

2014 Utgavs CD-skivan: ”Våg, våg slå åter”, Nosag records, Christin Högnabba och Stefan Lindgren. Innehåller 12 av Järnefelts sånger vid sidan av andra finska kompositörers sånger.
Köp här!

Vag vag levy

2012 utgavs CD-skivan: Tahdon, finsk bröllopsmusik. På skivan spelar Jan Lehtola den enda av Järnefelts verk för orgel,
komponerad till sonens bröllop:  Häämarssi.( Bröllopsmarsch) Alba records
Köp här!

Tahdo levy

2012 Utgavs CD-skivan: ”Bortom fjärdens våg”, Nosag records, Christin Högnabba och Stefan Lindgren. Innehåller 8 av Järnefelts sånger jämte andra finska kompositörers sånger.
Köp här!

7330560122021

2010 Utgavs CD-skivan: ”Armas Järnefelt Orchestral Works”, BIS, Lahti Symphony Orchestra under ledning av Jaakko Kuusisto.
Köp här!

7318590017531

2009 Publicerades biografin: ”Armas Järnefelt Kahden maan mestari”, SKS, redigerad av Hannu Salmi.
Köp här!

Kirja kahden maan mestari

2008 utgavs CD-skivan: Yö meren rannalla. På skivan finns bla Järnefelts Berceuse, som Johanna Rusanen sjunger till fina ord av Aulikki Oksasen. Nova records Oy
Köp här!

Yo meren rannalla levy

2005 utgavs CD-skivan: An Antholofy of Finnish Piano Music, Jouni Somero piano. På skivan finns inspelad en av de två J
ärnefelts pianokompositioner: Opus 4 Drei painostücke. FC-records
Köp här!

Anthology of Finnish piano music vol 1 levy

2003 Utgavs CD-skivan: ”Armas Järnefelt Lieder”, Ondine, Jorma Hynninen, Camilla Nylund, Ilkka Paalanen.
Köp här!

Lieder

2000 utgavs CD-skivan: Armas Järnefelt Laulajan koti, samlade sånger för manskör, Finlandia records.
Köp här!

Laulajan koti levy

1999 Utgavs nothäftet: Armas Järnefelt sånger för manskör" Häftet innehåller noterna av 14 Järnefelts manskörsånger.
Köp här

Mieskuorokaulut web

1996 Utgavs CD-skivan: ”Armas Järnefelt Orchestral Music”, Sterling Records.

Gävle Symphony Orchestra under ledning av Hannu Koivula.
Köp här!

7393338102120

1995 Utgavs nothäftet : ”Armas Järnefelt Solosånger”, Fennica Gehrman.

Häftet innehåller noter till 24 solosånger.
Köp här!

Yksinlauluja nuotit