måndag, 01 januari 2018

Logotyper i 150 år

Armas Järnefelts sällskap har beställt en logotyp som kan användas av alla aktörer i sin kommunikation och publikationer.

måndag, 01 januari 2018