2021 Den 19 november på en konsert i Tempelkyrkan offentliggörs cd-skivan som Alba Records Oy har producerat och Armas Järnefelts sällskapet finansierat. Skivan är Armas Järnefelts       kompletta pianoverk, Armas Järnefelt: Complete Piano Works, ABCD 506 (1 CD). Med på skivan finns alla Järnefelts pianoverk, inklusive de från häftet ”Klavier Skizzen” som hittades så sent som år  2018. Pianisten som spelar Järnefelts verk är Janne Oksanen och i verken som spelas fyrhändigt medverkar Oksanens pianolärare Risto-Matti Marin.